Nabídka investice do korporátního dluhopisu

Nabídka investice do korporátního dluhopisu
Název: GOLDEN služby 2017-1
Forma a podoba dluhopisu: cenný papír na řad, listinný cenný papír
Emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty dluhopisu: 5.000,-Kč
Datum emise: 1.9.2017 – Doba splatnosti: 1.9.2021
Výnos dluhopisu: pevná úroková sazba ve výši 11,50 % p.a.
Datum splatnosti úroku: 1.9.2018, 1.9.2019, 1.9.2020, 1.9.2021