Pomáháme s dluhy

Insolvenční návrh
Oddlužením jsme již pomohli vyřešit svízelnou finanční situaci mnoha klientům.
Bezplatně zkonzultujeme i Vaše finanční problémy a navrhneme nejvhodnější možnou
cestu k osvobození od dluhů. Poskytneme Vám veškerou potřebnou asistenci a
administrativní i právní pomoc při vypracování insolvenčního návrhu spolu s
návrhem na povolení oddlužení dle insolvenčního zákona.